Vorming, training en workshops

Sinds 1995 geef ik vorming over verschillende thema’s aan heel divers samengestelde groepen (gender gemengd of niet, etnisch gemengd of niet, verschillende geschooldheid,...)

 • Assertiviteit – opkomen voor jezelf
 • Omgaan met superdiversiteit / interculturaliteit - een steeds veranderende samenleving
 • Opvoeden in een steeds (etnisch) diverser wordende samenleving 
 • Zelfzorg – durven nee zeggen
 • Chronische vermoeidheid
 • Burn-out
 • Vinden en behouden van vrijwilligers
 • Seksualiteit
 • Normale en pathologische rouw
 • Communiceren kan je leren
 • Ken je eigen kwaliteiten naar Daniel Ofman
 • Een vormingspakket kan zeker ook op maat en op vraag gemaakt worden
 • Dialoog aangaan ook over moeilijke thema's (radicalisering, racisme, ...)